Ett lån utan inkomst

juli 8th, 2013

Veckans fråga till panelen är: Vad är ett lån utan inkomst? Först måste vi definiera vad ett lån är och vad inkomst innebär.

Definitionen av ett lån är följande: med lån menas rätten att under en viss tid använda något som tillhör någon annan, och detta sker mot ersättning.  När det gäller pengar så kallas detta för försträckning. Oftast när det gäller lån så är det pengar det rör sig kring. Man skriver då ett avtal mellan gäldenären och borgenären om hur det ska regleras. Gäldenären är den som tar emot pengar, och borgenären är den får en fordran till gäldenären. Oftast är penninglån mellan privatpersoner och banker eller andra finansiella institut. De flesta lån måste även amorteras, och det innebär i princip ett avtal om avbetalningar på lånet tills dess att det är återbetalat. Detta kan ske med eller utan ränta.

Definitionen av inkomst: oftast när man talar om inkomst så menar man den lön en personer uppbringar för sitt arbete. Man kan även ha passiv inkomst, vilket innebär en inkomst utan aktivt arbete, t.ex genom marknadsföring på Internet.

När man talar om ett lån utan inkomst så menas att en del nya kreditinstitut godkänner mindre lån utan att gäldenären har en inkomst.  Nya kreditinstitut är de bolag som hanterar SMS-lån och dylika tjänster. De flesta institut kräver att man har en stabil inkomst under de senaste 12 månaderna för att kunna få ett lån, men nya djärva mindre företag erbjuder mindre belopp till gäldenärer som inte har någon fast inkomst. Detta är helt nya grepp, och givetvis en del risker, men genom att täcka upp riskerna på övriga kunder så har man lyckats komma åt en kundgrupp som ingen tidigare velat ta i med tång. Marknadsföring när den är som bäst.

Tänk bara på att du också gör upp en plan för hur du ska betala tillbaka lånet. Nackdelen med att ta lån utan inkomst är att du inte har något att betala tillbaka med. Utan inkomst så finns det inga intäkter, och därmed inga pengar att betala tillbaka lånen med – såvida man inte gör som många och tar nya lån för att betala tillbaka gamla. Då hamnar man snart i en fälla där man fyller upp hål med nya lån. Vem vill sitta och gråta i TV-programmet Lyxfällan?

Istället för att sitta på dyra lån bör du istället sätta upp en långvarig budget där du inkluderar alla dina utgifter och alla dina intäkter. Är det så att intäkterna är mindre än utgifterna finns det två sätt att hantera detta på – antingen så minskar du på alla onödiga utgifter alternativt så ser du till att få större intäkter från tjänster eller passiva inkomster. När du väl har fått balans i budgeten så behöver du bara oroa dig för att inte få några nya utgifter som gör att budgeten spricker. Det är lätt hänt, men desto svårare att göra rätt igen. Det gäller att du håller hårt i slantarna, och helst av allt även lägger undan lite pengar varje månad för oväntade uppgifter. Lycka till!